Du säljer och marknadsför. Vi distribuerar och ger dig ovärderliga insikter!

Våra Tjänster

Kundportal

Vår kundportal ger er information kring dagens...

Distribution

Vi säkerställer att dina kunders order når dem...

Kundtjänst

Som kund hos Bonver Logistics har du...

Kundportal

Vår kundportal ger er information kring dagens...

Distribution

Vi säkerställer att dina kunders order når dem...

Kundtjänst

Som kund hos Bonver Logistics har du...

Emballage

Vi hjälper dig gärna med att ta fram och tillhandahålla...

Integration

Genom färdigutvecklade integrationer till de vanligast...

Transport

Genom att samla paketvolymer kan vi...

Emballage

Vi hjälper dig gärna med att ta fram och tillhandahålla...

Integration

Genom färdigutvecklade integrationer till de vanligast...

Transport

Genom att samla paketvolymer kan vi...

Lagerhållning

I våra olika höglager kan vi lagerhålla dina buffertpallar...

Rework / Value added services

Inget omarbete eller produktförädling är det...

Returhantering

Vi inser värdet av snabbt hanterade returer och hur...

Lagerhållning

I våra olika höglager kan vi lagerhålla dina buffertpallar...

Rework / Value added services

Inget omarbete eller produktförädling är det...

Returhantering

Vi inser värdet av snabbt hanterade returer och hur...

Kundportal

Vår kundportal ger er information kring dagens produktion i realtid såväl som nödvändiga insikter i orderdata, prognos- och produktionsplanering samt verkliga kostnader för respektive lagerprocess ner på order- och produktnivå. I kundtjänstmodulen registrerar du ärenden på ett enkelt sätt och kan följa status på dessa samt spåra paket och mycket annat.

Distribution

Vi säkerställer att dina kunders order når dem snabbt och med en bra kundupplevelse. Vi hanterar plock och pack med stöd av automation och teknisk utrustning för att säkerställa hög kvalitet. Inleveranser och påfyllnader utför vi på ett sätt så att produkterna lagras optimalt och säkert för att kunna distribueras ut till slutkund på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Distribution

Vi säkerställer att dina kunders order når dem snabbt och med en bra kundupplevelse. Vi hanterar plock och pack med stöd av automation och teknisk utrustning för att säkerställa hög kvalitet. Inleveranser och påfyllnader utför vi på ett sätt så att produkterna lagras optimalt och säkert för att kunna distribueras ut till slutkund på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Kundtjänst

Som kund hos Bonver Logistics har du direktkontakt med ansvarig för just din affär på lagret för att snabbt få svar på produktionsrelaterade frågor. Utöver det så finns det även ett kundtjänstteam som kan också hjälpa till med alla mer administrativa frågor rörande logistiken, frakter, emballage, integrationer etc.

Emballage

Vi hjälper dig gärna med att ta fram och tillhandahålla lämpliga emballagelösningar för dina kundorder, dels för att säkerställa en bra kundupplevelse men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Kostnaderna för hantering och material kan hållas låga genom innovativa lösningar och nära samarbeten med branschledande leverantörer. 

Emballage

Vi hjälper dig gärna med att ta fram och tillhandahålla lämpliga emballagelösningar för dina kundorder, dels för att säkerställa en bra kundupplevelse men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Kostnaderna för hantering och material kan hållas låga genom innovativa lösningar och nära samarbeten med branschledande leverantörer. 

Integration

Genom färdigutvecklade integrationer till de vanligast förekommande affärssystemen och plattformarna tar vi emot och skickar data via API eller fil och stödjer alla nödvändiga integrationspunkter. Dessa färdigutvecklade integrationer medger en snabb uppstartsträcka och säker hantering av data.

Transport

Genom att samla paketvolymer kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser på transporter. Vi har ramavtal med alla stora och mest frekvent använda fraktbolag för världsomspännande leveranser. Med hög leveranskvalitet  och tydliga specifikationer kan du ägna din tid åt annat genom att låta oss sköta transporterna och uppföljningen av dessa.

Transport

Genom att samla paketvolymer kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser på transporter. Vi har ramavtal med alla stora och mest frekvent använda fraktbolag för världsomspännande leveranser. Med hög leveranskvalitet  och tydliga specifikationer kan du ägna din tid åt annat genom att låta oss sköta transporterna och uppföljningen av dessa.

Lagerhållning

I våra olika höglager kan vi lagerhålla dina buffertpallar på ett säkert och för påfyllnad till plocklagret smidigt sätt. Många olika hylltyper används vid plockområdet för att optimera just din lagerhålling för snabb hantering till slutkund.

FIFO, FEFO samt batchnummerhantering är standardförfaranden hos Bonver och lagret räknas antingen cykliskt eller genom årsinventeringar.

Rework / value added services

Inget omarbete eller produktförädling är det andra likt men genom lång erfarenhet av detta kan vi erbjuda kostnadseffektiva och snabba lösningar på det mesta. Exempel på dessa är etikettering, kittning eller bundling, ompackning, ställpackning och kvalitetskontrollering av produkter.

Rework / value added services

Inget omarbete eller produktförädling är det andra likt men genom lång erfarenhet av detta kan vi erbjuda kostnadseffektiva och snabba lösningar på det mesta. Exempel på dessa är etikettering, kittning eller bundling, ompackning, ställpackning och kvalitetskontrollering av produkter.

Returhantering

Vi inser värdet av snabbt hanterade returer och hur det påverkar kundupplevelsen i positiv mening. I många fall är denna process i mångt och mycket manuell och krånglig. Våra effektiviserade processer gör att kontakten mellan oss och er blir minimal för på så sätt hålla kostnader och tid till ett minimum. Givetvis har vi stöd för att integrera denna process till ert affärssystem.

E-commerce collective för Startups och mindre bolag

Nyttja stordriftsfördelarna men bemanna själv!
Dagens lösningar för e-handelslogistik är begränsade för många entreprenörer, speciellt i en uppstartsfas. Det kan röra sig om begräsningar i utrymme, hårdvara eller dyra och komplicerade fraktlösningar.

E-commerce collective erbjuder en okomplicerad, skalbar lösning för din logistik. Komplett med all den utrustning som behövs för att leverera den kvalité som konsumenterna förväntar sig och samtidigt bibehålla flexibilitet och kontroll i den kritiska uppstartsfasen.

När du sedan känner att tiden är mogen, implementerar vi dig väldigt snabbt och smidigt i vår 3PL verksamhet i samma lokal!

E-commerce collective för Startups och mindre bolag

Nyttja stordriftsfördelarna men bemanna själv!
Dagens lösningar för e-handelslogistik är begränsade för många entreprenörer, speciellt i en uppstartsfas. Det kan röra sig om begräsningar i utrymme, hårdvara eller dyra och komplicerade fraktlösningar.

E-commerce collective erbjuder en okomplicerad, skalbar lösning för din logistik. Komplett med all den utrustning som behövs för att leverera den kvalité som konsumenterna förväntar sig och samtidigt bibehålla flexibilitet och kontroll i den kritiska uppstartsfasen.

När du sedan känner att tiden är mogen, implementerar vi dig väldigt snabbt och smidigt i vår 3PL verksamhet i samma lokal!

Gåshaga brygga 1, 181 85, Lidingö