Historia    Arbetssätt    Miljö

hr

Välkommen att ta del av vår bakgrund, våra värdegrunder och hur vi arbetar.

Bonvers historia

Den 4 december 1978 tog Gerre Versteegh över Shell Strandvägen i Stockholm. Det gällde då, som nu, att utveckla butiken.

Först utvecklades vedförsäljningen i stor skala men början till vad som kom att bli Bonver startade våren 1979, då en kille i en liten grön hundkoja kom och tankade på stationen. Han hette Charles och sysslade med att sälja videofilmer till främst radio- och TV-handeln.

Gerre tyckte att macken, som var öppen alla dagar och dessutom sent, kunde hyra ut videofilm. Charles, som inte trodde ett ögonblick på idén, gav efter lång övertalning bort 14 filmer mot att Gerre tvättade hans bil ett antal gånger. Ett glasskåp köptes in för att ha videofilmerna i och annonsering startade. Gerre och hans blivande fru, Cian, startade därmed det fjärde stället i Stockholm och den första bensinstationen i värl­den som hyrde ut videofilm. ”Vi var det enda stället som var öppet lördag och sön­dag, och dessutom sent på kvällarna. Folk kom från när och fjärran, så långt som från Norrtälje, Strängnäs med mera, bara för att hyra videofilm” berättar Gerre. Hyr­filmsmarknaden växte snabbt och ganska snart utökades verksamheten till att, under namnet Videogruppen, bedriva distribution till ett större antal Shellstationer i landet.

Bonver Videodata bildades 1983. Hyrfilmsmarknaden växte snabbt och ganska snart utökades distributionen till OK, KF, BP och Statoil men även med logistik för filmbo­lag som Sandrews, Warner, Disney med flera. ”Under de första åren jobbade vi dag och natt men fick verkligen lön för mödan i alla härliga möten med kunder” fyller Cian i. Tillväxten var organisk och hela tiden månade Gerre och Cian om företagskulturen som har sitt ursprung i vikten av en nöjd kund – något de själva slitit för och funnit glädje i på macken vid Strandvägen!

Under andra hälften av 1990-talet flyttade Bonver till sina nuvarande lokaler i Gåshaga på Lidingö. De nya, rymliga lokalerna i den gamla margarinfabriken möjliggjorde expansion. Samtidigt togs ett antal steg för att säkra en heltäckande nordisk distribution, bland annat genom bildandet av det norska bolaget. De till en början så stora lokalerna har fått byggas till i omgångar.

2008 genomförde Bonver en uppdelning av affärsområdena entertainment och lo­gistik i två separata bolag – Bonver Entertainment Group och Bonver Logistics.

Bonver Entertainment satsade på uthyrning av film, förutom i Sverige och Norge, även i Danmark och Finland, nu med uthyrning i s.k. Guppy lösning, en terminal som kunder använder för att välja film. Med dess hjälp lyckades Bonver Entertainment lansera hyrfilm i dagligvaruhandeln. Man satsade även på digital filmdistribution genom film2home, idag kallat Plejmo. DVD distributionen peakade 2009-2010 för att sedan minska kraftigt – det blev en mycket besvärlig tid för Bonver Entertainment. Ned­gången i videobranschen tvingade Bonver Entertainment tänka i nya banor. Det gällde att nyttja de befintliga resurserna och hitta nya produkter och koncept för att kom­plettera videoaffären med.

Det fanns en engagerad personal – inte minst säljkåren, en mångårig och etablerad relation till kunderna, bra logistik och en ledning som bestämt sig för att hitta kon­cept som kvalitetsmässigt var bättre än allt annat.

Efter flera tester av maskiner, råvaror och recept och många resor och förhandlingar skapades först Frozen Dreams, ett koncept för frozen yogurt, glass och slush. Efter ett lika noggrann researcharbete skapades vårt nya koncept – Coffee Dreams. Vårt kaffe är så kallat specialkaffe av absolut bästa kvalitet och utrustning, båda noga utprovade. Vi är idag mycket stolta över kvaliteten i alla våra produkter och koncept, inom hemunderhållning, Frozen Dreams och Coffee Dreams.

Vill du veta mer om Gåshaga Kafferosteri koncept, välkommen att besöka vår hemsida.

Till Gåshaga Kafferosteri

Vårt arbetssätt

Hela Bonvers verksamhet bygger på att vi har rätt kunskap och förutsättningar att utföra kvalificerade tjänster på ett professionellt sätt.

För att kunna göra detta fokuserar vi på några specifika områden.

Vi satsar både på staff pooling och på att kompetensutveckla vår personal, genom vårt eget ”Bonver Academy”, så att vi hanterar och utnyttjar vårt “know how” och våra resurser på bästa sätt.

Inom IT är vår ambition att alltid ligga i framkant och våra innovativa lösningar är flexibla, ofta specialanpassade och uppdaterade efter senaste standard.

Våra kunder ska känna att deras produkter är i säkra händer hos oss. Därför satsar vi också mycket på hög säkerhet i våra anläggningar.

Bonver är också starkt engagerade i anti-piratfrågan och stöder arbete mot illegal nedladdning av musik, film och böcker.

Logistikpartner

Miljö

För oss på Bonver så är miljöfrågorna viktiga och ambitionen är att ett miljöperspektiv ska genomsyra verksamheten. Vår unika sampackning, som innebär färre paket och därigenom färre transporter, är ett bra exempel på det. Våra fraktpartners arbetar alla aktivt med miljöfrågor och vi är anslutna till REPA-registret, vilket gör att vi tar vårt ansvar och fullgör de krav som ställs på oss i förpackningsförordningen

Enligt ISO 14001:2004. -en certifiering som även våra fraktpartners innehar – så definieras miljö som omgivning en där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa

Bonver följer givetvis lagar och förordningar och ser dessa som ett minimikrav. Det är vår avsikt att bedriva miljöarbete systematiskt och strukturerat. Det är vår tro att vi är en bättre partner tack vare vårt miljötänk och vi ser detta som en konkurrensfördel.

Nyckelaktiviteter i miljöarbetet är:

Sparsamhet

Bonver ska i det dagliga arbetet alltid sträva efter att vara sparsamma med energioch resursförbrukning. Material och energi ska användas så effektivt som möjligt.

Pålitlighet

Tack vare miljöarbetet ska våra kunder, medarbetare och leverantörer känna att de kan lita på att Bonver tar sitt ansvar för miljön samt känna förtroende för Bonver som företag. Miljöarbetet ska göra företaget mer attraktivt för anställda, samarbetspartners och kunder.

Kvalitet, säkerhet och teknologi

Honnörsorden kvalitet, säkerhet och teknologi har varit viktiga för Bonvers framgångar och även inom miljö-arbetet är de nyckelord. Vi anser att ett förebyggande miljöarbetet höjer kvaliteten på våra tjänster. Säkerhet och teknologi ska alltid vara vägledande, även i miljöarbetet.

Logistikpartner

Vill du veta mer om oss?

Välkommen att kontakta oss!

KONTAKT