Logistik för E-handel med ovärderlig insikt

Trött på att logistiken bara är en obegriplig kostnad? Bonver ger dig total kontroll och insyn i din e-handelslogistik!

0
Artiklar i lager
0
Levererade order 2021
0
Levererade orderrader 2021

Våra Tjänster

Du säljer och marknadsför. Vi distribuerar och ger dig ovärderliga insikter!

Returhantering

Rework

Integration

Distribution

Kundportal

Emballage

Lagerhållning

Frakt

Kundtjänst

Våra Tjänster

Du säljer och marknadsför. Vi distribuerar och ger dig ovärderliga insikter!

Logistik för E-handel

Bonver Logistics har över 35 års erfarenhet inom logistik och har konstant anpassat sig till förändringar på marknaden och den tekniska utvecklingen.

Logistik för E-handel

Bonver Logistics har över 35 års erfarenhet inom logistik och har konstant anpassat sig till förändringar på marknaden och den tekniska utvecklingen.

Vår kundportal INSIGHT

Kundportalen INSIGHT är det huvudsakliga verktyget för våra kunder för att få insikter och kontroll över sin logistik. Genom portalen får du en riktigt bra överblick om alt som händer på ditt lager och hänförliga kostnader i realtid!

Vår kundportal INSIGHT

Kundportalen INSIGHT är det huvudsakliga verktyget för våra kunder för att få insikter och kontroll över sin logistik. Genom portalen får du en riktigt bra överblick om alt som händer på ditt lager och hänförliga kostnader i realtid!

E-commerce collective för Startups och mindre bolag

Nyttja stordriftsfördelarna men bemanna själv!
Dagens lösningar för e-handelslogistik är begränsade för många entreprenörer, speciellt i en uppstartsfas. Det kan röra sig om begräsningar i utrymme, hårdvara eller dyra och komplicerade fraktlösningar.

E-commerce collective erbjuder en okomplicerad, skalbar lösning för din logistik. Komplett med all den utrustning som behövs för att leverera den kvalité som konsumenterna förväntar sig och samtidigt bibehålla flexibilitet och kontroll i den kritiska uppstartsfasen.

När du sedan känner att tiden är mogen, implementerar vi dig väldigt snabbt och smidigt i vår 3PL verksamhet i samma lokal!

Testimonials

Gåshaga brygga 1, 181 85, Lidingö