Kundportalen

Kundportalen är det huvudsakliga verktyget för våra kunder för att få insikter och kontroll över sin logistik.

Daglig produktion

Framdriften av den dagliga produktionen visualiseras för att kunden skall i realtid kunna se hur många av dagens order som har blivit slutförda.

Daglig produktion

Framdriften av den dagliga produktionen visualiseras för att kunden skall i realtid kunna se hur många av dagens order som har blivit slutförda.

Kostnadskontroll

Kostnaden för respektive lagerprocess (t.ex. plock & pack, inleverans, etc.) visualiseras per dag med tillgång till 13 månaders historisk data. Kostnaden kan bli spårad ner till varje unik artikel och order.

Kostnadskontroll

Kostnaden för respektive lagerprocess (t.ex. plock & pack, inleverans, etc.) visualiseras per dag med tillgång till 13 månaders historisk data. Kostnaden kan bli spårad ner till varje unik artikel och order.

Lagersaldo

Medellagersaldot och antalet sålda enheter för varje artikel visas. Antalet lagerdagar beräknas så att artiklar med för mycket eller för lite lagersaldo i förhållande till sin omsättning kan identifieras.

Lagersaldo

Medellagersaldot och antalet sålda enheter för varje artikel visas. Antalet lagerdagar beräknas så att artiklar med för mycket eller för lite lagersaldo i förhållande till sin omsättning kan identifieras.

Prognos

En automatsikt beräknad prognos för kommande order visualiseras och kunden har möjlighet att göra förändringar utifrån kommande kampanjer, event, etc. och se planerad kapacitet för produktion.

Prognos

En automatsikt beräknad prognos för kommande order visualiseras och kunden har möjlighet att göra förändringar utifrån kommande kampanjer, event, etc. och se planerad kapacitet för produktion.

Kvalitet

Visar nyckeltal för Bonver Logistics prestation över tid. Nyckeltalen är exempelvis prognossäkerhet, plocksäkerhet, in- och utleverans i tid.

Kvalitet

Visar nyckeltal för Bonver Logistics prestation över tid. Nyckeltalen är exempelvis prognossäkerhet, plocksäkerhet, in- och utleverans i tid.

Kundtjänst

Integrerat i portalen är ett ärendehanteringssystem där kunderna ser status och framdrift för sina öppna ärenden. De vanligast förekommande ärendena registreras med hjälp av formulär Kunden kan även korrigera eller makulera order som ännu inte påbörjats i produktionen.

Kundtjänst

Integrerat i portalen är ett ärendehanteringssystem där kunderna ser status och framdrift för sina öppna ärenden. De vanligast förekommande ärendena registreras med hjälp av formulär Kunden kan även korrigera eller makulera order som ännu inte påbörjats i produktionen.

Gåshaga brygga 1, 181 85, Lidingö