VILL DU OCKSÅ JOBBA MED OSS?

hr

Vi är alltid intresserade av duktiga, drivna och ansvarsfulla människor som vill arbeta tillsammans med oss!
Har vi inte någon ledig tjänst ute just nu så är du alltid välkommen att maila in en spontanansökan tillsammans med ditt CV till:

jobb@bonver.com

LEDIGA TJÄNSTER

Bonver Logistics AB söker Klusteransvariga till Gåshaga, Lidingö.

Bonver har funnits sedan 1983 och inom koncernen finns idag tre affärsområden: Logistics, Entertainment och Apotekstjänst. Bonver Logistics arbetar med distribution och lagerhantering för home entertainment och e-handel och är en av Nordens ledande logistikpartners. Bonver Entertainment levererar nöjes- och produktkoncept till service- och dagligvaruhandeln. Apotekstjänst är ett bolag inom apoteksbranschen med fokus på dosproduktion.

I arbetsuppgifterna som klusteransvarig ingår följande

 • Ansvara för att fastslagna rutiner och processer inom klustret upprätthålls
 • Ansvara för att underlag som går till fakturering rörande kunders yta, arbete som debiteras per arbetad timme och dylikt är korrekta
 • Ansvara för att tydligt informera GC om du anser att de förutsättningar du ges i något hänseende minskar dina möjligheter att nå uppsatta service- och kvalitetsnivåer eller förbättrad effektivitet
 • Ansvara för att vara medveten om och söka information om vad som påverkar kostnader och intäkter inom klustret
 • Ansvara för att inhämta information från kundansvarig avseende servicenivåer, debiteringsmodell och andra förutsättningar mot kund som är viktiga för dig i ditt dagliga arbete
 • Ansvara för att processer och ytor för respektive kund är avstämda och godkända av kundansvarig samt att förändringar av dessa är avstämda med kundansvarig innan dess att förändringen genomförs
 • Ansvara för all mailkontakt och samtal med kund samt all dialog med chef och kundansvarig. I dialog med kund skall du värna om Bonver Logistics varumärke och vara lojal mot företaget
 • Informera GC om personal vid upprepade tillfällen missköter arbetstider och ordningsregler vilket påverkar klustrets arbete.
 • Ansvara för att, tillsammans med GC, sträva mot och nå de mål som sätts upp för klustret
 • Ansvara för att informera GC om beviljade ledigheter
 • Ditt arbete är huvudsakligen att optimera personalstyrka för att nå minsta möjliga personalkostnad som ej är debiterbar till kund.
 • Inför planeringen av dagens arbete ska du ta hänsyn till arbetsrotation.
 • Du skall sätta upp dagliga produktionsmål för klustret
 • Du skall arbeta efter uppsatta rutiner och processer för att säkerställa att vi når uppsatta kvalitets och servicenivåer inom ditt klusteransvar
 • Du skall sätta upp dagliga produktionsmål för klustret
 • Du skall arbeta efter uppsatta rutiner och processer för att säkerställa att vi når uppsatta kvalitets och servicenivåer inom ditt klusteransvar

Känner Du igen Dig i ovanstående beskrivning och tycker det låter intressant kan vi erbjuda en möjlighet att vara med om att forma vår spännande framtida utveckling.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Då vi kommer att kalla till intervjuer löpande så ser vi gärna att du skickar in din ansökan snarast. Maila din ansökan till jobb@bonver.com märkt ”Klusteransvarig”

 

BONVER STÖDJER
Logistikpartner
Logistikpartner

logistik stockholm

Logistikpartner

Logistiktjänster